Terug naar overzicht

MKB-voucher: één regeling voor alle ondernemers

Voor ondernemers in Overijssel stelt de provincie Overijssel een MKB-voucher beschikbaar. Met deze subsidieregeling ondersteunt provincie Overijssel ondernemers die zich voorbereiden op de toekomst

MKB-voucher: één regeling voor alle ondernemers

Om ondernemers en instellingen nog beter tot dienst te zijn, voegt de provincie Overijssel een aantal bestaande subsidieregelingen samen in één regeling: de MKB-voucher. De MKB-voucher richt zich op ondernemers die zich voorbereiden op de toekomst door middel van innovatie, digitalisering en scholing. Een ondernemer kan hiervoor een bijdrage krijgen van maximaal 27.500 euro, afhankelijk van de gekozen activiteiten. De regeling is bedoeld voor alle ondernemers in het MKB: van bouwbedrijf tot winkel, van campinghouder tot maakbedrijf en van agrariër tot evenementenorganisator. Ook zzp’ers, (erfgoed)stichtingen en verenigingen komen in aanmerking.

Het Midden- en Kleinbedrijf is de motor van de Overijsselse economie. Digitalisering is een must om als bedrijf of organisatie te kunnen voortbestaan en groeien. Innovaties zijn nodig om mee te gaan in de energietransitie, de overgang naar een circulaire economie en het bieden van een aantrekkelijke leefomgeving door onder meer een veerkrachtige culturele sector. Daar hoort uiteraard voldoende en goed opgeleid personeel bij. De provincie daagt ondernemers uit om te investeren in hun toekomst. Met de MKB-vouchers krijgen ondernemers hierbij financieel een flinke zet in de rug.

Voorbeelden van projecten die kunnen worden ondersteund: een winkelier die zijn klanten ook via een webshop wil bedienen, scholing van personeel in nieuwe technologie zoals augmented reality of gebruik van big data, haalbaarheidsonderzoek naar innovaties, ontwikkeling van duurzame verdienmodellen (energie, circulair), advies op gebied van cyberveiligheid, nieuwe manieren van contact met je publiek door livestreams, etc. De MKB Voucher komt in de plaats van een aantal succesvolle bestaande regelingen zoals de digitaliseringsvoucher, de innovatievoucher, de smart-industryvoucher en de Agro&Food Kennisvoucher. Daarnaast stimuleert de provincie via de nieuwe regeling doelen op gebied van retail, cultuur en human capital (scholing).

Meest ondernemersvriendelijke provincie

De provincie Overijssel is steeds in gesprek met ondernemers en instellingen. We willen weten waar zij behoefte aan hebben om stappen te zetten naar een schone en slimme toekomst. De MKB-voucher is een overzichtelijke, integrale regeling waardoor veel ondernemers maar bij 1 loket hoeven te komen. Een grote wens vanuit het bedrijfsleven. In de MKB-voucher zijn verschillende bestaande regelingen uit meerdere beleidsvelden samengevoegd. Met deze vernieuwing zetten we opnieuw een stap om de meest ondernemersvriendelijke provincie te zijn.

Activiteiten

Binnen de regeling worden drie activiteiten ondersteund:

  • De aanschaf van producten of diensten ter ondersteuning van nieuwe verdienmodellen op gebied van verduurzaming en/of digitale dienstverlening of verkoop (max. € 2.500,-)
  • Onderzoek naar de ontwikkeling of verbetering van (nieuwe) producten, diensten of processen door toepassing van innovatie (max. € 10.000,-)
  • Scholing m.b.t. vaardigheden of nieuwe verdienmodellen en technologieën (max. € 15.000,-)

Per bedrijf kan maximaal € 27.500,- euro worden aangevraagd voor meerdere activiteiten, tot een maximum van 50% van de totale kosten. Voor de sectoren retail, gastvrijheid en cultuur/maatschappelijk wordt maximaal 80% van de scholingskosten vergoed. Er is in 2021 in totaal 2,7 miljoen euro beschikbaar. Hierin zijn de extra middelen voor digitalisering waarover Provinciale Staten gisteren besloten, al opgenomen. Het gaat om extra geld ter overbrugging van de coronacrisis.

Informatie: Rob Heetland, team Communicatie, provincie Overijssel, telefoon 06 10 41 99 01 of bij spoedvragen buiten kantooruren 06 18 30 00 03

Aanvragen kan vanaf 10 februari via het digitale formulier. Dit is te vinden op: www.overijssel.nl/mkb-voucher

Wil je ook lid worden?

Bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in de gemeente Tubbergen of waarvan de directeur/grootaandeelhouder in de gemeente Tubbergen woont kunnen lid worden.

Lid worden

Contact

E-mail naar info@bgt-tubbergen.nl of bel naar 0546 629900.