Terug naar overzicht

Bericht van burgemeester Haverkamp

Beste ondernemersverenigingen,

Namens burgemeester Haverkamp stuur ik u onderstaand bericht. Willen jullie dit naar jullie leden communiceren? Dank!

Bericht van burgemeester Haverkamp

Onlangs is er door onze collega’s van Toezicht en Handhaving (BOA’s) een ronde gemaakt langs verschillende winkels in onze kernen. Het was de bedoeling om kennis te maken en ondernemers te wijzen op de mogelijkheid dat zij BOA’s ook kunnen vragen om advies.

Tegelijkertijd is daarbij ook (met de beste bedoelingen) gewezen op de stalling van winkelrekjes buiten. Hierover zijn door de rijksoverheid en ondernemersvertegenwoordigers namelijk afspraken gemaakt. De afspraak is dat u als ondernemers zelf verantwoordelijk bent voor het voorkomen van groepsvorming en het daarbij behorende besmettingsgevaar. Een ‘sobere uitstraling’ kan hierbij een hulpmiddel zijn (er is niets te zien, dus geen reden om stil blijven te staan). Dit is vastgelegd in het Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord winkelen – Aanpak Covid-19 in de detailhandel – Versie Click en Collect en winkelen op afspraak (private shopping).

Inmiddels weten we dat de betrokken ondernemers nog niet op de hoogte waren van de afspraken die door de rijksoverheid en ondernemersvertegenwoordigers zijn gemaakt. We kunnen ons daarom heel goed voorstellen dat het wijzen op bovengenoemde afspraken, precies op het moment dat de winkels na de lockdown van enkele maanden eindelijk weer enigszins open mochten, verkeerd over kwam.

Wij vinden het erg jammer dat de eerste kennismaking met onze nieuwe BOA’s zo gelopen is en hopen dat we u met deze brief wat duidelijkheid kunnen geven. Daarnaast willen wij nogmaals benadrukken dat we altijd open staan voor een gesprek. Juist in deze tijd dat er wel wat meer mag, maar de nadruk sterk ligt op het voorkomen van besmetting, kunnen wij ons voorstellen dat u soms vragen heeft over wat wel of niet kan. Als ondernemers bent u van groot belang voor de leefbaarheid in onze gemeente. We denken daarom heel graag met u mee.

Heeft u vragen, neem dan rechtstreeks contact op met de gemeente. Dat kan met de BOA’s, maar natuurlijk ook met onze bedrijfsconsulent Bianca Menderink. Op die manier blijven we op een goede manier met elkaar in contact en kunnen we eventuele vragen het snelst beantwoorden of problemen zo mogelijk oplossen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Wilmien Haverkamp

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder vindt u de afspraken die door het Rijk en ondernemersvertegenwoordigers zijn gemaakt:

In dit afsprakenkader zijn de verantwoordelijkheden van de ondernemers opgenomen:

Specifieke punten voor winkelen op afspraak (per 3 maart)

  • De gehele niet-essentiële detailhandel gaat beperkt open voor winkelen op afspraak. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de reguliere winkels in de winkelstraat, de woonboulevards en de autoshowrooms e.d.
  • De bestaande uitzondering voor een winkel buiten waar bloemen worden verkocht (bloemenstal) en groothandels blijven bestaan.
  • Als er sprake is van samenloop (reparatie/onderhoud én winkelen op afspraak) dan geldt dat maximaal twee klanten tegelijk per verdieping de winkel mogen betreden in een afgebakend tijdvak van minimaal 10 minuten (max 6 x 2 klanten per verdieping per uur).
  • Activiteiten in de winkel vinden uitsluiten plaats gekoppeld aan het directe verkoopproces (dus geen workshops, demonstraties horeca voor directe consumptie etc.)
  • Verantwoordelijkheid ondernemers

Op basis van de Richtlijn Verantwoord Winkelen (bijlage), nader uitgewerkt in specifieke protocollen voor verschillende winkeltypen, maar in ieder geval:

  • Basisregels tav hygiëne, desinfectie en gezondheid
  • Deurbeleid: zorg voor afstand in evt. rijen vóór de winkel; maak lokaal afspraken over wachtrijen en zorg ervoor dat er geen oploop ontstaat.
  • Gedragsregels voor klanten en personeel: o.a. 1,5m-regel; looproutes
  • Sobere invulling, waarbij er geen winkelwaren voor de deur uitgestald worden, overkappingen, parasols of heaters worden geplaatst.
  • Scenario’s voor bij slecht weer (wanneer mensen niet geduldig buiten wachten).

Duidelijke communicatie

o Op elke winkel posters met hygiëne en gezondheidsregels, gedragsregels, beleid dat er geen oploop ontstaat.

Wil je ook lid worden?

Bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in de gemeente Tubbergen of waarvan de directeur/grootaandeelhouder in de gemeente Tubbergen woont kunnen lid worden.

Lid worden

Contact

E-mail naar info@bgt-tubbergen.nl of bel naar 0546-629900.