Het Bedrijvencontact Gemeente Tubbergen: ondernemen doe je samen!

Twitter

Bezig met laden...

Maatschappelijk Akkoord Tubbergen

05-11-2018

Namens Bianca Menderink is onderstaand bericht binnengekomen:

Beste ondernemers,

Met veel plezier stuur ik u bij deze de link naar definitieve versie van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT), de agenda voor de komende jaren die we samen met elkaar hebben opgesteld. De opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de bijeenkomst op 10 oktober jl. hebben wij hierin waar mogelijk verwerkt.

In het MAT vindt u achtereenvolgens de kernagenda’s, de kernoverstijgende thema’s en de financiële bijsluiter. In de leeswijzer op de eerste pagina staat uitgelegd op welke manier het stuk is opgesteld.

Het MAT is een levend document. Dat betekent dat het in de loop der tijd kan worden aangepast en aangevuld met zaken die op dat moment belangrijk voor ons allen zijn. Met het Maatschappelijk Akkoord in onze hand werken we samen aan het leefbaar houden van onze mooie gemeente waar het ook in de toekomst goed wonen, werken en recreëren blijft.

Ook namens het college en de gemeenteraad van Tubbergen wil ik u nogmaals hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan de totstandkoming van deze agenda. Het is fantastisch dat we dit met elkaar bereikt hebben.

U kunt het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 2018 – 2022 hier vinden: https://www.tubbergen.nl/het-maatschappelijk-akkoord-0

Met vriendelijke groet,

Bianca Menderink